Marica Ohlsson

 
 
 

0

0

0

0

0

 
 
Marica Ohlsson

Marica Ohlsson

Falun, Dalarna

Facebook
Twitter
Google+
StumbleUpon
Pinterest

Click on Collections/Galleries for info about the paintings original sizes. To see the size of the painting in a room, klick on wall art and chose one of the items (f.ex. canvas, woodprint, etc..)
Klicka på Kollektion/Galleri för info om målningarnas originalstorlek. Klicka på wall art och välj ett av förslagen, tex duk, trä, metall etc. Välj storlek och se hur stor målningen blir jämfört med en, stol en soffa och ovanför en bänk.

2018 02 02 (Rulla ner för svensk text)

Originally from the west coast of Sweden I have ended up here, almost in the middle of the inland of Sweden, Dalarna, the landscape of Zorn. Figure-drawing of live model, is a basic and essential practice, in my meaning, not only for artists, but for everyone who wants to cultivate ones creativity. Here I show some of my sketches along with some of the paintings and photos You also can find on my website aslog.se. (ASLÖG)

Ursprungligen från Sveriges västkust har jag till slut hamnat här, nästan i mitten av Sveriges inland, Dalarna, Zorns landskap. Kroki- och modelltecknandet, är en grundläggande och essentiell övning, enligt min mening, inte bara för konstnärer utan också för var och en som vill odla sin kreativitet. Här visar jag några av dem tillsammans med några av de målningar och foton som återfinns på min nätplats aslog.se. (ASLÖG)

Click on Collections/Galleries for info about the paintings original sizes. Klicka på Kollektion/Galleri för info om målningarnas originalstorlek.
312 ord (words. Scroll down for text in english) Publ. 2017 11 25

På den här nätsidan, som tillhandahålls av Fine Art America, finns några av mina kroki- och modellteckningar, en del målningar och foton som förekommer på min nätplats ASLÖG.
De är till salu som reproduktioner och tryck inte bara för att sätta på väggen, utan också på skalet till din mobiltelefon, badlakanet, duschdraperiet m.m.
Om du vill veta mer om kroki- och modellteckning och var och när du själv kan teckna kroki - och modell i Falun (Sverige) så gå till www.modellteckning.se.
Det är en nätplats som drivs av ett löst nätverk av tecknare i Falutrakten, Dalarna i Sverige.

Mina inlägg om design, foton på landskap, skulpturer, arkitektoniska detaljer, växter och rosor och annat som jag tycker är kul hittar du på min nätplats, www.aslog.se.

*kroki är en försvenskning av franskans croquis som betyder snabb skiss. I svenskt sammanhang används det i betydelsen en snabb skiss av en modell. Modellen står i korta ställningar från några sekunder upp till ett par minuter. Ibland rör sig modellen och det gäller att fånga karaktären och rörelsen i en ”snabb skiss”.

Jag har tecknat kroki- och modell sedan jag var fjorton år, idag är jag nästan sextio, alltså har jag tecknat i mer än fyrtio år. En del skulle säga att "somliga aldrig lär sig" men att teckna kroki är att ständigt lära och upptäcka. Det jag bland annat lärt mig är hur mitt seende och tänkande faktiskt fungerar och om vikten av att vara uppmärksam.
Tecknandet leder nästan alltid till intressanta samtal med dem jag tecknar tillsammans med om det – om hur vi ser på livet i allmänhet och verkligheten (modellen) i synnerhet. Av de samtalen har jag också lärt mig mycket.
Att öva att teckna en modell är en mycket bra grund inför all annan skapande verksamhet.
Tack vare öppna kroki- och modellteckningsträffar ordnas över hela Sverige har jag kunnat göra det.

On this webpage, provided by Fine Art America, are some of my figure-drawings, paintings of live model, other paintints and photos.
They are for sale as reproductions and prints not only as wall art but also to the case on your cell phone, shower curtain, tote bag, beach towels, and so on.

If you want to know more about figure drawing and studies of live model and where and when you yourself can take part in an open session of gesture drawing in Falun, check out www.modellteckning.se.
It is a website driven by a loose network of sketchers in the surroundings of Falun, Dalarna, Sweden. Although the site is written in Swedish you will probably understand the calendar anyway – so welcome.

My posts about design, photos of landscape, sculptures, architectural details, plants and roses and other things I find fun and useful you will find on my website www.maricaohlsson.wordpress.com.

I have been practicing figure-drawing or, and, gesture-drawing with live model for more than forty years. Some people might say "that some people never learn" but to draw from a live modell is a constant learning and discovering. Through my sketching I have, among many things, learned a lot about how my perception and my mind works and the importance of being attentive. Especially the short poses (=kroki, croquis) give this opportunity. And since figure- and gesture-drawing often is practiced together with other sketchers, a session of figure-drawing almost always leads to interesting conversations upon this topic - about how we view life in general and reality (the model) in particular. These talks has also learned me a lot.

That practice of figure-drawing and studies of a live model is a very good foundation in facing every other creative and artistic activity.
Thanks to open classes all over Sweden I have been able to keep up the practice.